No007馨雅Adela写真套图32P馨雅AdelaISHOW爱秀

No007馨雅Adela写真套图32P馨雅AdelaISHOW爱秀

若小便不利而肿,乃是水肿,宜济生肾气丸。 仍分虚实治之,若气少气弱,无力推送,则惟有助气而已。

小便不通,呕逆,饮食不得入,名关格。有里证,时当盛暑,宜白虎汤。

红者,名血风,血分风热也;白者,名白膜,气分风热也,广州名风落瘼。食郁,嗳酸,腹满不能食,右寸脉紧盛,宜香附、苍术、山楂、神曲、针砂。

木郁者,肝气不舒也。 风热甚则面肿痛,白芷、升麻、葛根、薄荷、防风、荆芥、羌活、苍术、黄芩、石膏,外杵杏仁膏涂之。

 膈则食虽可入,亦不能多,良久复出。心主血,故古谓血从小肠来,脓从大肠来,不必泥也。

兼气虚加人参,兼痰加竹沥。春时肝气宜升,为邪所伤,郁而下陷,郁久成热,热久蒸化为湿,遂至飧泄,此宜升清除湿。

Leave a Reply