mide-416

mide-416

 日念生意,與神為臣,表其類也。每服二十、三十丸,艾汤吞下,日三服,食前。

 天下枉死者过半,信不虚矣。顾本“已”作“匕”。

斑豆服凉药太过,咳嗽,手足冷,脉迟,甘草干姜汤。近世常行煮散,古方汤液存而不用。

四時乃獨行道,晝夜不止,故能常獨興王而不止也。始見於卯,畢生東南,辰與巳。

其人发烦,目瞑,极者必衄。道為有德人出,先生與後,俱與吾無有獨奇親也,吾受之等耳。

太上善人之行,必當如其言。阳微者,先汗之而解;阴实者,先下之而解。

Leave a Reply