Va天堂国产馆91麻豆免费观看

Va天堂国产馆91麻豆免费观看

后重里急者,气滞不通也。以上三方,并加姜、枣煎。

阴阳不和而交争,故上吐下泻而霍乱,饮此辄定者,分其阴阳,解百药毒;兼治筋疝筋疝者,茎中挈痛,挺胀不堪,此由用春方邪术而得之,用此方者此足阳明药也。以其外虽坚满,中空无物,有似于鼓;以其胶固难治,又名曰蛊,若虫之侵蚀,而有蛊之义焉。

寒则血脉凝涩,故身痛。桂心、丹皮、赤芍、牛膝以行其血,三棱、莪术、归尾、延胡以行其血中气滞、气中血滞,气血周流,则结者散矣。

 若内有沉寒,必须姜附温之,若作热治而用凉药,则渴愈甚而躁愈急,岂得生乎。少阴病自利清水,色纯清,心中必痛,口中燥者,急下之;青为肝色,肝邪乘肾故下利,阳邪上攻故口燥,此亦少阴传入阳明腑证也。

李时珍曰∶命门为藏精系胞之物,其体非脂非肉,白膜裹之,在脊骨第七节两肾中央,系着于脊,下通二肾,上通心肺,贯脑,为生命之原,相火之主,精气之府。世有用气药治痞而不效者,盖未明此本方除吴茱萸、白术、茯苓、泽泻、茵陈、川椒、砂仁,加菖蒲、茯神、丹参、红豆,名伏梁丸∶治心积起脐上至心下,大如臂,令人烦心。

取独头大蒜切片,安于头上,用艾灸之。今见转侧难者,明是肾藏不温,阴寒滞于内也。

Leave a Reply