ssni-198

ssni-198

一、舌见青色,肝胆病也。 不知余于四诊之中,于舌更有独得之秘也。

故望其五色以青黄赤白黑,以合于五脏之脉,穷其应与不应。《五常政大论》曰∶必先岁气,无伐天和。

然既在产后,则不但血虚,即其气未有不虚者。是以补脾胃补肾之剂务在润燥得宜,亦随病加减焉。

脉之与证相依而行,脉者所以剖其证之未明,证者所以索其脉之犹隐。 此经多气复多血,是动欠伸面颜黑,凄凄恶寒畏见人,忽闻木声心振慑,登高而歌弃衣走,甚则腹胀乃贲响。

 下痢,手足温易治,手足寒难治,手足厥冷脉,不至者死。从爪从血者,巡之如水,分流而布遍周身,无有不通也。

若不急刺,则为卒死,又何假于照淬乎!痘疹之论,自昔及今,不啻百有余家。颜为心之部,以合于左手寸口,心与小肠之分,应于君火,为二之气。

Leave a Reply