Vol770模特程程程私房白色上衣配灰短裙超薄灰丝秀苗条身材性感写真78P程程程画语界

Vol770模特程程程私房白色上衣配灰短裙超薄灰丝秀苗条身材性感写真78P程程程画语界

下利后更烦,按之心下濡者,为虚烦也,宜栀子豉汤。少阳自汗,亦有表里二条。

盖操之不得其要,则反生为杀矣。但有阴经阳经之分,并无寒热之异,同归于热而已。

所以然者,本有久淤,故令喜忘。 若心下满而硬痛者,此为结胸也,大陷胸汤主之。

故下章云∶太阳病,发热脉沉而细者,名曰痉,为难治。若气候严寒,风亦凛冽。

其余时月,则无此证也。读之者可不于片言只字以求其意欤。

痧内伏,上身热而呕吐足冷,即身热多汗,脉见沉数,口舌生苔而两足独冷,此前书未有。故治夹食,必互参半夏浓朴枳壳香附楂肉莱菔子麦芽川连豆蔻石菖蒲上为细末,白汤炮服。

Leave a Reply