ssni-422小岛南

ssni-422小岛南

须臾啜稀热此足太阳药也。 若不治其表,而用承气汤下之,则伤中气,而阴经之邪乘之矣!以既伤之中气而邪乘之,则不能升清降浊,痞塞于中,如天地不交而成痞,故曰痞,泻心者,泻心下之邪也。

山岚瘴气,谷气也。又曰∶太阳初病发其汗,汗先出不彻,因转属阳明。

余于五行之中,独重水火,而其生克之妙用,又与世论不同∶世人皆曰水克火,而余独曰水养火;世人皆曰金生水,而余独曰水生金;世人皆曰土克水,而余独于水中补土;世人皆曰木克土,而余独升木以培土。又曰∶虚劳发寒热者,乃卫虚则恶寒,营虚则发热耳,缓调营卫,俾不亢战,寒热自止;若误用小柴胡,俾汗多而卫伤于外,便溏而营伤于内,虚热转加,病益甚矣。

 凡遇患疟之人,于疟发之日清晨,用绵包裹塞于鼻中,男左、女右用之。病发于阴者,当无热。

山岚瘴气,谷气也。本方除茯苓、甘草,加黄连,面糊丸,姜汤下,名三圣丸∶治痰火嘈杂,心悬如饥。

脉沉为在里,表证仍在,则邪气犹浅,不结于胸中而发狂。此足厥阴、少阴药也。

Leave a Reply